Init JS

  • Wykaz

Breadcrumb

 

Wykaz

wykaz dot. sprzedaży w przetargu lokalu mieszkalnego (pustostanu)
1
2018
Sprzedaż
przetarg
m. Bydgoszcz
2018-03-16
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
2018-04-06
 

Opis

Dworcowa 75/8
 

Nieruchomości

 

Uwagi

* Stosownie do przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017r.  poz. 1121, poz. 2491 oraz Dz. u. z 2018r. poz. 86), sprzedaż lokalu mieszkalnego zwolniona jest z podatku VAT.** Do  pierwszej  opłaty wynoszącej 25% ceny  oraz  do  opłaty  rocznej  wynoszącej  1%  ceny  zostanie  doliczony  podatek  VAT w wysokości  obowiązującej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Wysokość opłaty rocznej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość gruntu ulegnie zmianie. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za cały rok  bez uprzedniego wezwania.Cena nieruchomości podlega procentowemu rozliczeniu na  cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego (89,58%) oraz cenę ułamkowej części gruntu (10,42%), która stanowić będzie podstawę do ustalenia pierwszej opłaty z tytułu oddania jej w użytkowanie wieczyste.